Coaching

Coaching er, til forskel til terapien, en mere retningsbestemt forløb, opgaven er at sætte retning og coachforløbet skal understøtte, guide og vejlede dig fra udgangspunktet og hen mod et ønsket mål.

Et coaching forløb bidrager således til bedre målsætninger, bedre beslutninger og mere konstruktive handlinger.

Som coach er mit primære arbejde at yde den støtte der skal til for at styrke de færdigheder, ressourcer og strategier du allerede har og som du kan bruge for at komme hen mod det mål du ønsker.

Motivations arbejde og forståelse for et udviklingsforløbs indbyggede udfordringer, skal hjælpe dig til at have tålmodighed med dig selv og din proces, Målet er at du denne gang undgår at komme der til hvor du dunker dig selv i hovedet med det er ikke lykkes, men derimod finder motivationen til at holder fast og være realistisk.

Udviklingsforløb

De fleste udviklingsforløb starter med en ”væk fra” motivation og erfaringen viser at hvis du skal lykkes med opgaven, så skal motivationen ændres til en ”hen i mod” motivation. Det er lysten der skal drive værket!

Coaching bygger en bro mellem erkendelsen af, hvor du på nuværende tidspunkt befinder dig - og hvor du ønsker at være! I forløbet er jeg ansvarlig for at vejlede/lede dig igennem en proces/udvikling frem mod et mål.

Du er ansvarlig for at tage de skridt der skal til, for at opnå de mål, du ønsker!

Af emner som jeg har gode erfaringer med at lave coachforløb omkring kan jeg nævne:

  • Antistress coaching
  • Livsstils coaching
  • Hjertekohærens træning
  • Samspils-/ samarbejde coaching
  • Medarbejder coaching
  • Ledelses coaching
  • Medarbejdersamtaler

”Virkeligheden er lavet - ikke fundet” - (Goodmann)

Respekt for krop & sjæl

arbejdsfelter:​

Firma

Gitte Mollerup Bitsch

CVR: 27815170​

Adresse​

Bjerrumhus Bjerrumvej 1

7620 Lemvig​

Kontakt

Telefon: 6048 8888

E-mail: mail@gittebitsch.dk