Lidt om mig

Min tilgang til arbejdet:

Jeg er uddannet psykoterapeut med speciale i systemisk -terapi, -coach i organisation og ledelse, -superviser i personalegrupper og i individuel kropsterapi og KST. -behandler med sygeplejeeksamen i anatomi, fysiologi og sygdomslære. 

Mine samtaler, aktiviteter, undervisning og foredrag bygger på et holistisk og systemisk grundsyn. Med det udgangspunkt er mit fokus i alle mine aktiviteter; at arbejde med personlige og mellemmenneskelige processer.

Metoder og redskaber: 

​Mine opgaver tager som regel afsæt i faglige oplæg, undervisning eller samtaler og derudover kan jeg inddrage meditation, mindfullness, eutoni og yoga, der hvor det kan virke befordrende for processen. NADA, Kraniosekrel-terapeutiske teknikker, vejrtræknings øvelser og bio-feedback er redskaber der kan understøtte en ønsket proces. 

Holistisk og systemisk grundsyn

Et holistisk og systemisk grundsyn vil for mig sige at arbejde med en grundlæggende respekt for at krop, sjæl, sind, følelser og social kontekst er et samhørende system og at forandrings- og udviklings processer derfor, altid må ske med respekt for denne kompleksitet.

Jeg tror på at mennesket er unikt og har en iboende stræben mod de bedste trivsels- og udviklingsmuligheder, derfor skal svaret på de ønskede personlige eller mellemmenneskelige processer, findes i personens egne ressourcer og i relationernes/kontekstens ressourcer og synergi.

Konstruktive virksomme strategier

Ved at omskrive historier og finde de iboende kraft-historier frem, frigiver vi ny energi og finder konstruktive virksomme strategier.

​Ved at mærke sig selv og håndtere det kroppen og følelser kalder på, buster du kroppens energi og skaber nye muligheder og for vækst og forandring.

Hos mig er anerkendelse en grundlæggende værdi:

”Anerkendelse er en holdning og en position, der kræver villighed til at lade det enkelte menneske bidrage til det sociale sammenspil. Anerkendelse er dermed grundlaget i alle relationer hvor mennesker mødes med respekt for hinandens præmisser. At anerkende er evnen til at tillade flere oplevelser af virkeligheden og at kunne rummer flere forståelse, sandheder og betydninger.” (Dansk psykologisk håndbog 2006)

”Kultur skabes af tænkningen der ligger bag mere end af handlinger!” - (Gitte Bitsch)

Respekt for krop & sjæl

arbejdsfelter:​

Firma

Gitte Mollerup Bitsch

CVR: 27815170​

Adresse​

Bjerrumhus Bjerrumvej 1

7620 Lemvig​

Kontakt

Telefon: 6048 8888

E-mail: mail@gittebitsch.dk