Supervision

Supervision er hos mig sat i en systemisk og narrativ kontekst og er en fantastisk metode til at blive inviteret ind i et refleksivt rum hvor hovedformålet er at blive støttet og guidet i at åbne for sine egne refleksioner.

Her gør vi ”tynde historier tykke” – det vil sige at vi i fællesskab følger en proces fra lineære - til cirkulær - til refleksiv spørgsmål som ruller nye perspektiver ud og derfor åbner for nye handlemuligheder og nye måde at se situationen på.

I en personalegruppe er supervision et virksomt redskab til at:

  • Udvikle fælles kultur
  • Udvikle en feedback kultur
  • Udvikle et fælles refleksionsrum hvor nye tanker og ideer vinder plads
  • Udvikle personalets kompetencer

Undervisning i kollegial supervision

En personalegruppe der er skolet i at modtage supervision stille flere åbnende spørgsmål til hinanden end de giver færre konkluderende lukkende svar der fastlåser og hæmmer gruppens handlemuligheder

Supervisions modellen bruger jeg, - til grupper – til enkeltpersoner og som undervisning i kollegial supervision og feedback-kultur.

”Der findes ingen menneskelig natur, uafhængig af kultur” (antropolog Geertz)

Respekt for krop & sjæl

arbejdsfelter:​

Firma

Gitte Mollerup Bitsch

CVR: 27815170​

Adresse​

Bjerrumhus Bjerrumvej 1

7620 Lemvig​

Kontakt

Telefon: 6048 8888

E-mail: mail@gittebitsch.dk